VKG Soojus AS on võrguettevõte, kes tegeleb soojusenergia edastamise ja müügiga Ahtme-Jõhvi piirkonnas ning Kohtla-Järvel. Ettevõte varustab soojusega üle 30 000 elanikuga piirkonda.

2011. aastal alustas VKG Soojus üleminekut keskkonnasõbralikumale soojatootmisele, mille tulemusel toodetakse sooja alates 1. jaanuarist 2013 eelkõige põlevkivi töötlemisel tekkivast jääkgaasist. See lahendus võimaldab oluliselt vähendada soojatootmisel paratamatult tekkivate heitmete kogust ning otstarbekalt ära kasutada kohaliku tootmise potentsiaali, tuues kliendile koju kõige ohutumat soojust parima hinnaga.