Arveldamine

Kliendile

Arvelduste kord

VKG Soojus AS-i ja kliendi vahelised suhted on reguleeritud soojusenergia ostu- müügilepinguga, kus on määratletud müüja ja ostja vahelised õigused ja kohustused.

Arveldusi puudutavates küsimustes on soojusenergia ostu- müügilepingus fikseeritud maksetähtaeg, viivise protsent ning soojusenergia MWh hind.

Arvestusi soojusenergia tarbimise eest teostatakse  2 viisil:

  • soojusarvestiga objektidel - kliendi poolt esitatud soojusarvesti näitude alusel.
  • soojusarvestita objektidel - vastavalt 1997a. majandusministri poolt kinnitatud "Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikale".

Peale arvestuste teostamist edastab VKG Soojus AS-i klientidele arve hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 10 kuupäevaks.

Arveid on klientidel võimalik saada Eesti Posti teel või elektrooniliselt.

Soojusenergia eest on võimalik tasuda panga või AS Eesti Post kaudu.

VKG Soojus AS arveldusarvenumber:

Swedbank EE652200221010568777
SEB pank  EE981010552010753005
Luminor Bank EE411700017002569448

Maksmisel panga kaudu tuleks maksekorraldusele kindlasti märkida:

  • arve viitenumber
  • selgitusse aadress ja arve  number.