VKG Soojus AS on oma füüsilisest isikust klientide isikuandmete vastutav töötleja

Kliendile

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada ning mis võimaldab klienti tuvastada, eristada või seostada (näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, tarbimiskoha andmed jm). Vajame neid andmeid selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, täita kliendiga sõlmitud lepinguid ja pakkuda teenuseid.

VKG Soojus AS töötleb oma klientide isikuandmeid Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad.

Kliendil on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda oma isikuandmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist, töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb õigusaktist, ning teostada teisi isikuandmete kaitse seadusest ja -üldmäärusest tulenevaid õiguseid.

Klient saab tutvuda oma kliendiandmetega VKG Soojus AS iseteeninduses või ettevõtte esinduses Puru tee 79, Ahtmes. Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta rohkem infot, võtke palun ühendust telefonil 3342408 või kirjutage e-posti aadressil vkgsoojus@vkg.ee.

Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, soovime, et klient parandaks oma andmed VKG Soojus AS iseteeninduses, või teavitaks meid sellest telefonil 334 2408, e-posti aadressil vkgsoojus@vkg.ee või ettevõttе esinduses. 

Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: www.aki.ee, info@aki.ee, üldtelefon 627 4135.

Andmekaitsealast tegevust ettevõttes koordineerib Teele Parts (Teele.Parts@vkg.ee

VKG Soojus AS klientide isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab lähemalt tutvuda siin: VKG Soojuse klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted