Soojusarvesti näitude edastamine

Kliendile

Klient  peab fikseerima iga kalendrikuu viimasel päeval  soojusarvesti näidud ning edastama need VKG Soojus AS-i müügiosakonda hiljemalt järgneva kuu 4 kuupäevaks.

 
Arvestinäitu  saab teatada:
telefonil 334 2401, 334 2402
e-postiga: soojusnait@vkg.ee
läbi ISETEENINDUSE alates iga kuu 1  kuni 4 kuupäevani.