Avaldused tehniliste tingimuste väljastamiseks ning soojusvõrguga liitumiseks

Projekteerijale

Tehnilisi tingimusi ja soojusvõrguga liitumistingimusi väljastab VKG Soojus  tellija/tarbija poolt esitatud avalduse alusel. Avaldusi on võimalik saata e-postiga, posti teel või tuua esindussesse.

Soojusvõrguga liitumise avaldus

Avaldus tehniliste tingimuste väljastamiseks