Abiks korteriomanikele

Sotsiaalne vastutus

Antud kodulehekülje osas pakume VKG Soojus klientidele mõeldud infomaterjali, mis vastab kõige sagedamini esitatavatele küsimustele. Loodame, et meie spetsialistide poolt koostatud materjal on abiks korteriomanikele.

Eesti Korteriühistute Liit viis korteriühistute seas tänavu jaanuaris läbi iga-aastase küttekulude küsitluse. Küttekulude koondtabelisse kanti ligi 160 kortermaja andmed. Küsitluses osalenud korterelamute keskmine vanus oli 41 aastat, keskmise soojusenergiakulu 1m² kohta 22,63 KWh ning hinnaks 1,71 €. Parim küttekulu oli 10 KWh ja 0,81 € 1m² kohta, mis on keskmiselt viis korda väiksem kõige suuremate küttekuludega majadest. Varasematel aastale oli see vahe üle kümne korra. See tähendab, et enamik uuringus osalenud kortermaju on renoveeritud ning sellega saavutati märkimisväärne energiasääst.

Miks on siis VKG Soojus AS-i poolt soojusenergiaga varustatavate, enamasti Kohtla-Järve Järve linnaosade majade 1m2 hind kujunenud ikka sinna ülemisse otsa ja isegi kõrgemale? Sellel on mitmeid põhjusi.