Omal ajal oli Kohtla-Järvel alternatiivküttele üle läinud korterite arv riigis üks suuremaid. Seda tehti läbimõtlematult ja kergekäeliselt. Kuna omavalitsuse poolt ei olnud ka mingit takistust (kaugkütte piirkond oli kehtestamata) ning naabrid suhtusid kadedustundega nendesse, kelle majanduslikud võimalused lubasid alternatiivküttele üle minna, anti tihti „heameelega“ selleks nõusolek.

Olemasolevaid vanatüübilisi korterelamuid tuli aga soojustehniliselt vaadata ühtse tervikuna. Nende küttesüsteemid olid projekteeritud-ehitatud terviklikkuse printsiibist lähtuvalt. Süsteemi ühe osa muutmine, milleks oli ka korteri väljalülitamine küttesüsteemist, avaldas otsest mõju hoone soojusrežiimile. See mõjutas naaberkorterite sisekliimat ja soojustarbimist. Nii oli üksikute korterite maja ühtsest küttesüsteemist välja lülitamine igati taunitav. Kuna puudus vastav metoodika, oli üksikute väljalülitatud korterite osaluse määramine küttekulude katmisel ning küttesüsteemi tasakaalu viimine küllaltki keerukas ja kulukas. Üksikute korterite väljalülitamisel maja ühtsest küttesüsteemist hakkasid hoones toimima keerulised kaudse kütte protsessid. Seda mõjutasid ruumide siseõhu temperatuurid, piirdetarindite soojustehnilised parameetrid, ventilatsioonist tingitud õhuvahetus, välisõhu temperatuur, soojuse juurdevool jmt tegurid. Lisaks sellele, et küttekehade väljalülitamisel suurenes järgnevate küttekehade soojusväljastus, muutus küttekehade väljalülitamisel püstikute hüdraulilised takistused. See põhjustas soojuskandja ümberjaotumist püstakute vahel. Tulemuseks oli võimalike temperatuuri erinevuste suurenemine üksikute korterite vahel. Vaja oli aga tagada süsteemi tasakaal uutes tingimustes.

Õnneks on praegusel ajal paljudes majades suudetud asju mõistlikus suunas tagasi pöörata. Pärast seda, kui korteriühistud on suutnud veenda alternatiivküttele üle läinud kortereid tagasi kaugküttevõrguga liituma, on majades läinud üldine soojuslik olukord tunduvalt paremaks. Ning ka soojuse eest iga eraldi korteri makstav hind on läinud madalamaks. Kuid nn „sandistatud“ küttesüsteemiga maju on endiselt väga palju.