VKG Soojus AS alustas novembrikuu lõpus Kohtla-Järve Järve linnaosa objektidele soojusarvestite kauglugemissüsteemi paigaldamist.

Uudised2013

6. Detsember 2013

Seoses sellega  paigaldatakse soojussõlmedesse soojusarvestite kauglugemissüsteemi töö kindlustamiseks madalpinge toiteplokid tarbimisvõimsusega maksimaalselt 5 VA / 5 W.

VKG Soojus AS  ja objekti omanik sõlmivad kokkuleppe, mille alusel VKG Soojus AS kompenseerib toiteploki energiakulu üks kord aastas iga kalendriaasta alguses (KW/h hinnaga vastavalt nordpoolspot.com poolt 01. jaanuaril  avaldatud keskmisele hinnale Eestis).

Palume mõistvast suhtumist ja kokkulepitud ajal soojussõlmele juurdepääsu võimalust.
Kindlad kuupäevad ja kellaajad lepitakse kokku.

Kauglugemissüsteem vabastab kliendi igakuulistest soojusmõõturi näitude edastamisest.
Samas võimaldab see uuendus kliendil läbi kliendiprogrammi iseteeninduse jälgida objekti soojustarbimist.