Soojaveevarustuse katkestus Jõhvis alates 6. juulist

Uudised2020

19. Juuni 2020

Hüdrauliliste katsetuste ja magistraaltorustiku plaaniliste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus JÕHVIS alates 6. juulist kl 8st.

Survekatse toimub 6. juulil kl 8-22.

Tarbijate sisselülitamine on kavas etapiti alates 10. juulist kuni 13. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemipoolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

Auru- ja veelekete ilmnemisel keldrites või tänavatel palume kohe teatada soojusvõrku.

Palume vabandust põhjustatud  ebamugavuste pärast!

Infotelefon: 515 9933.