Soojaveevarustuse katkestus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 17. augustist

Uudised2020

4. August 2020

Hüdrauliliste katsetuste ja magistraaltorustiku plaaniliste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 17. augustist kl 8.00.

Survekatse toimub 17. augustil kl 8-20.

Tarbijate sisselülitamine on kavas etapiti alates 21. augustist kuni 24. augustini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemipoolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHE TEATADA SOOJUSVÕRKU.

PALUME VABANDUST PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

INFOTELEFON: 515 9933.