Tarbijakampaania „Mida varem maksad, seda kasulikum”

Uudised2020

11. November 2020

VKG Soojus kutsub kõiki oma kliente osalema tarbijakampaanias „Mida varem maksad, seda kasulikum”. Võida tasuta kodusoojust!

Tutvu kindlasti alltoodud kampaaniatingimustega.

 1. Loosimiskampaania (edaspidi Kampaania) korraldaja on VKG Soojus AS, asukohaga Puru tee 79, 31023 Kohtla-Järve (edaspidi: VKGS).
 2. Kampaania toimub perioodil 10.11.2020 kuni 30.11.2020.
 3. Kampaania raames loosib VKGS välja kokku 750 eurot, mis tasaarvestatakse vastavas ulatuses soojusenergia eest tasumisele kuuluvate summadega (Võidufond).
 4. Kokku loositakse välja 4 auhinda: 100 eurot, 150 eurot, 200 eurot ja 300 eurot (edaspidi ka Auhind).
 5. Loosimises osalevad kõik VKGS erakliendid ja juriidilised kliendid, sealhulgas korteriühistud (edaspidi Kliendid) , kes tasuvad oktoobris 2020 tarbitud soojusenergia eest väljastatud arve hiljemalt maksetähtpäevaks (edaspidi Loosimine) järgmiselt:

5.1 Klientide vahel, kelle tasutud arve summa on kuni 500 eurot (ilma käibemaksuta) loositakse välja 100 eurot (ilma käibemaksuta);

5.2 Klientide vahel, kelle tasutud arve summa on üle 500 euro (ilma käibemaksuta) loositakse välja 200 eurot (ilma käibemaksuta).

 1. Klientide vahel, kes tasuvad oktoobris 2020 tarbitud soojusenergia eest väljastatud arve hiljemalt 5 kalendripäeva enne arvel märgitud maksetähtpäeva korraldatakse lisaloosimine järgmiselt:

6.1 Klientide vahel, kelle tasutud arve summa on kuni 500 eurot (ilma käibemaksuta) loositakse välja 150 eurot (ilma käibemaksuta);

6.2 Klientide vahel, kelle tasutud arve suurus on üle 500 euro (ilma käibemaksuta) loositakse välja 300 eurot (ilma käibemaksuta).

 1. Loosimine ja Lisaloosimine toimub 10.12.2020 Kohtla-Järvel VKGS kontoris aadressil Puru tee 79, 31023 Kohtla-Järve. Loosimise juures viibib 3-liikmeline VKGS poolt moodustatud komisjon. Loosimine ja Lisaloosimine teostatakse arvutiga juhuvaliku teel.
 2. Üks klient saab võita ainult 1(ühe) Auhinna.
 3. Auhinna üleandmiseks võtab VKGS 1 (ühe) nädala jooksul alates Loosimisest ja Lisaloosimisest auhinna võitjatega ühendust.
 4. Auhinda saab kasutada ainult 2020. aasta detsembrikuus tarbitud soojusenergia eest väljastatud arve tasumisel. Arved väljastatakse jaanuar 2021 alguses.
 5. Kliendi poolt soojusenergia eest tasumisele kuuluv summa (ilma käibemaksuta) tasaarvestatakse võidetud Auhinna summa ulatuses.
 6. Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 7. Kõik põhjendatud pretensioonid seoses Kampaania korraldamise või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Puru tee 79, 31023, Kohtla-Järve, märksõnaga "Loosimiskampaania" või e-posti teel vkgsoojus@vkg.ee.
 8. VKGS jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi või täpsustusi Kampaania tingimustes.
 9. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda VKGS poole helistades tööpäeviti kl 8-16.30 infotelefonil: 334 2408.