Ahtme soojuselektrijaama ehitamist alustati juba II maailmasõja ajal ning jätkati sõjajärgsel perioodil. Mõlemal juhul alustati selle ehitamist tulevase põlevkivitöötlemiskombinaadi ühe tsehhina. Kuna põlevkivitöötlemiskombinaadi ehitamisest loobuti, siis töötas elektrijaam pikka aega vaid kondensatsioonijaamana ning oli aastail 1951–1960 kuni Balti soojuselektrijaama valmimiseni Eesti energiasüsteemi võimsaim elektrijaam. 28. oktoobril 1951. aastal võeti ekspluatatsiooni esimene turboagregaat ja katelseade. 1951. aasta lõpul hakkas tööle ka teine katelagregaat.

Eraettevõttena asutati VKG Soojus ASi (ettevõte endine nimi AS Kohtla-Järve Soojus) 4. juulil 1996. aastal ning kanti äriregistrisse 18. novembril 1996 registrikoodiga 10160791. 100% ettevõtte aktsiatest kuulub alates 8. märtsist VKG-le, ning, alates juunist 2011, sai ettevõtte uueks nimeks VKG Soojus. Ettevõtte tegevuseks on soojus- ja elektrienergia tootmine.