Põhinäitajad

VKG Soojus AS

 VKG Soojus AS on 2013. aasta jaanuarist alates võrguettevõte ja tegeleb soojusenergia edastamise ja müügiga Ahtme-Jõhvi piirkonnas ning Kohtla-Järvel. 

VKG Soojuse omandis on Ahtme-Jõhvi piirkonna ja Kohtla-Järve Järve piirkonna soojusvõrgud, mis on ühendatud 17,4 km pikkuse Kohtla-Järve-Sompa-Tammiku-Ahtme kaugküttemagistraali kaudu ühiseks võrgupiirkonnaks. 

2014. aasta lõpuks on ühise soojusvõrgu pikkus 164,0 km, sellest 143,8 km on ettevõtte omandis ja nendest on eelisoleeritud torustiku pikkus 72,9 km. Maapealsed trassid on kogu ulatuses (6,4 km) varustatud vahtpolüuretaanist isolatsiooniga.

VKG Soojus kasutab soojuse edastamiseks ka ettevõttele mittekuuluvaid trasse, mille pikkus on 20,2 km ja nendest on 8,7 km eelisoleeritud. 

Keskkonnanõuetele mittevastav Ahtme SEJ on suletud ja 2014. aastal lõpetati soojuselektrijaama lammutustööd. 

Alates 2013. aastast tuleb uue kaugküttemagistraali kaudu Jõhvi-Ahtme piirkonnas vajaminev soojusenergia VKG Energialt, puudujääva osa toodab tipu- ja reservkatlamaja (TRK).
TRK on ettevõtte omandis ning tagab tipukoormused talvisel ajal ja on baaskoormuse reserviks. 

Ühise soojusvõrgu kaudu varustatakse soojusenergiaga Kohtla-Järve linna Ahtme, Järve ja Sompa linnaosasid, Jõhvi linna ja valda ning Tammiku asulat ja Jõhvi küla. Kõikidele soojusenergiat tarbivatele objektidele on paigaldatud soojusmõõtesüsteem, et oleks tagatud soojuskoguste kindlaksmääramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine. 

Seisuga 01.01.2016 töötas ettevõttes 37 inimest.