Kohtla-Järve Soojuse uueks juhatuse liikmeks saab Andres Veske

Uudised2011

4. Mai 2011

Neljapäeval, 31. märtsil, kinnitas VKG juhatus uue Kohtla-Järve Soojus AS juhtkonna koosseisu, VKG uue tütarettevõtte tegevust asub juhtima endine VKG Energia juhatuse liige Andres Veske.  VKG Energia OÜ juhtkonda määrati endine VKG haldusjuht Tarmo Tiits (VKG haldusjuht 2009 – märts 2010, Eesti Posti Ida regiooni juhataja 2006 – 2009). Mõlema ettevõtte teiseks juhatuse liikmeks määrati praeguse Kohtla-Järve Soojus AS-i elektrijaama juhataja Sergei Kulikov, kelle ülesandeks on koordineerida regiooni jaoks strateegilise tähtsusega soojustrassi ehitust.

VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa: „Arvestades sellega, et Kohtla-Järvelt Ahtmesse kulgeva soojustrassi projekt on primaarse tähendusega, nii siinse regiooni kui ka põlevkivi ümbertöötlemiskompleksi jaoks, otsustasime määrata mõlemasse tütarettevõttesse tugevad juhid, kes juba pikemat aega töötasid ühes meeskonnas ning tõestasid oma võimekust vastutada tähtsa projekti eest.

Nii VKG Energia OÜ-s kui ka Kohtla-Järve Soojus AS-s on juhatuse liikmete taga hea professionaalide meeskond mis veelgi kindlustab alustatud tööde õigeaegset elluviimist.“

Kohtla-Järve Soojus AS-i uus juhatuse liige Andres Veske: „VKG pikka arengut silmas pidades, oli Kohtla-Järve Soojus AS-i ost väga tähtis, sest sellega me garanteerime põlevkivi ümbertöötlemisel tekkivale soojusele stabiilse turu. Arvestades VKG kasvavaid võimsusi uute Petroter tehaste näol, võtavad need plaanid veelgi selgemaid kontuure. Kõik meie sammud – alates Kohtla-Järve Soojus AS-i 40% aktsiapaketi ostust kuni uue katlamaja ehituseni, mida me peame väga tähtsaks regiooni soojustamise garantiiks, sihtisid üht konkreetset eesmärki: otstarbekalt kasutada VKG tööstusterritooriumil toodetud soojust ning korraldada regiooni soojusega varustamist loogiliselt ja soodsalt.“

VKG Energia OÜ on VKG kontserni tütarettevõte, mille omandis on kaks elektrijaama soojusliku koguvõimsusega 700 MW. Ettevõtte elektriline tootmisvõimsus ulatub alates käesoleva aasta II kvartalist 80 MW-ni. Alates 8. märtsist 2011 sai VKG Energia Kohtla-Järve Soojus ASi 100% aktsiapaketi omanikuks. Ettevõtte eesmärgiks on käivitada 1. jaanuariks 2013 Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvast põlevkivi ümbertöötlemiskompleksist Ahtmesse kulgev soojustrass mis hakkab tarnima soojust Ahtme-Jõhvi regiooni.

VKG Energia 2010. aasta tootmismahud olid 392 GWh soojusenergiat ning 138 GWh elektrienergiat.
Samal aastal tootis Kohtla-Järve Soojus AS 38,5 GWh elektrit ning 270 GWh soojust.

Lisateave:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel 33 42 702
GSM 523 2700
E-post: Julia.Aleksandrova@vkg.ee