TARBIJAINFO: soojaveevarustuse katkestused AHTMES alates 1. juulist

Uudised2013

19. Juuni 2013

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus  AHTMES alates 1. juulist.

Survekatse toimub 1. juulil kl 10:30 kuni kl 20:00

Tarbijate sisselülitamine planeeritakse alates 9. juulist

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

AVARIITELEFON: 515 9933;  53 420 565