Soojavarustuse katkestused Kohtla-Järve JÄRVE linnaosas alates 5. augustist.

Uudised2014

23. Juuli 2014

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus Kohtla-Järve JÄRVE linnaosas alates 5. augustist. 

Survekatsetus toimub 5. augustist kell 8:00 kuni 6. augustini kella 20:00.

Tarbijate sisselülitamine planeeritakse alates 7. augustist.

Soojustrassi lekke  korral teatame majade sisselülitamisest eraldi peale defekti kõrvaldamist.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid.
Auru- ja veelekete ilmnemisel keldrites või tänavatel palume koheselt teatada soojusvõrku.

Vabandame põhjustatud ebamugavuste pärast!

Avariitelefon: 509 9304, 5689 4878