Soojustrasside rekonstrueerimine Kohtla-Järve Järve ja Ahtme linnaosas ning Jõhvis.

Uudised2015

26. Veebruar 2015

2015. aastal teostab OÜ Heat Consult  VKG Soojus AS-i tellimisel soojustrasside rekonstrueerimiseks projekteerimistöid Kohtla-Järve Järve ja Ahtme linnaosas ning Jõhvis.

Vastavalt projektile on plaanis vahetatada amortiseerunud vana torustik uue eelisoleeritud torustikuga.

Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse soojustorustik nii, et igale tarbimisobjektile tagatakse  eraldi sisseviik soojussõlme.

Soojusenergia ostu-müügilepinguid ja piiritlusakte vajaduseta ei uuendata ega muudeta.