Muudatused Soojuse ostu-müügilepingu ÜLDTINGIMUSTES

Uudised2015

10. Aprill 2015

Punkt 2 MÜÜJA KOHUSTUB
Täiendatakse seadmete kütteperioodiks valmisolekut järgnevalt: 
    Ette valmistama oma soojusvõrgud ja –seadmed kütteperioodiks õigeaegselt ning vastavalt piiritlusaktis määratletud vastutusalale survestama OSTJA soojussõlmes oma seadmed peale igat remonditööd/montaaž-demontaaž/ kuid mitte harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul.
Punkt 3 OSTJA KOHUSTUB
 Tühistatakse OSTJA kohustus MÜÜJAGA küttesüsteemide valmisoleku kahepoolse akti koostamisest.