Soojaveevarustuse katkestused Kohtla-Järvel

Uudised2015

11. Juuni 2015

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 29. juunist.
Survekatse toimub 30.juunil kl 8.00 kuni kl 20.00.
Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 7.juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.
VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

AVARIITELEFON: 515 9933; 509 9304