Soojaveevarustuse katkestused Ahtmes

Uudised2015

15. Juuni 2015

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus AHTMES alates 06. juulist kl 8.00. 
Survekatse toimub 6.juulil kl 8.00 kuni kl 20.00. 
Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 17.juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

AVARIITELEFON: 515 9933;  509 9305