Soojaveevarustuse katkestused Jõhvis

Uudised2015

6. Juuli 2015

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus Jõhvi linnas alates 21. juulist kella 8.00.

Survekatse toimub 21. juulil 8.00 kuni 20.00. 
Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 29. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

INFOTELEFONID: 515 9933,  509 9325.