Soojavarustuse katkestus Jõhvis

Uudised2015

1. Oktoober 2015

05. oktoobril 2015.a kell 08.00 kuni 19.00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus Jõhvi linnas. Palume välja lülitada tsirkulatsioonipumbad. Siibrite sulgemine pole vajalik.