Soojusenergiavarustuse katkestus Kohtla-Järve Ahtme linnaosas

Uudised2015

9. Oktoober 2015

13. oktoobril 2015.a kell 08.00 kuni 19.00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Palume sulgeda esimesed trassipoolsed siibrid.