Soojaveevarustuse katkestus Ahtmes

Uudised2016

16. Juuni 2016

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus AHTMES alates 27. juunist kl 8.00. Survekatse toimub 27. juunil kl 8.00 kuni kl 20.00.

Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 10. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.
Jõhvis ja Kohtla-Järve Järve linnaosas võib tõusta soojuskandja temperatuur. Palun kontrollige temperatuuriregulaatori korrasolekut.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.

Vabandame põhjustatud ebamugavuste pärast!

INFOTELEFONID: 515 9933;  509 9325