Soojaveevarustuse katkestus AHTMES

Uudised2017

22. Juuni 2017

Seoses soojustrasside hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditöödega katkestatakse soojaveevarustus AHTMES alates 4. juulist kl 8.00.

Survekatse toimub 4. juulil kl 8.00 kuni kl 21.00.

Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 6. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi ja küttesüsteemi poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

INFOTELEFONID: 515 9933;  509 9305

Eraldi informeerime tarbijaid trassilõikude remondist juhul, kui sellega kaasneb soojusvarustuse katkestus.