Soojaveevarustuse katkestus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 4. juulist

Uudised2022

17. Juuni 2022

Hüdrauliliste katsetuste ja magistraaltorustiku plaaniliste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 4. juulist kl 8-st.

Survekatse toimub 4. juulil kl 8-20.

Tarbijate sisselülitamine on kavas etapiti alates 11. juulist kuni 14.juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemipoolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHE TEATADA SOOJUSVÕRKU.

Palume vabandust põhjustatud ebamugavuste pärast!

Infotelefon 515 9933.