Soojaveevarustuse katkestus Jõhvis alates 19. juulist kl 8-st

Uudised2022

6. Juuli 2022

Hüdrauliliste katsetuste ja magistraaltorustiku plaaniliste  remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Jõhvis alates 19. juulist kl 8st.
Survekatse toimub19. juulil kl 8-18.

Tarbijate sisselülitamine on kavas etapiti alates 25. juulist kuni 29. juulini. 

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemipoolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

Auru- ja veelekete ilmnemisel keldrites või tänavatel palume kohe teatada soojusvõrku.

Palume vabandust põhjustatud ebamugavuste pärast!

Infotelefon: 515 9933.