Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas põlevkiviõlide järeltöötluskompleksi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise

Uudised2011

9. November 2011

Novembri alguses 2011 algatas Kohtla-Järve Linnavolikogu VKG arenguplaanidesse kuuluva põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Detailplaneeringu  koostamise eest hakkab vastutama OÜ Hendrikson & Ko. Keskkonnamõju strateegilist hindamist hakkab koostama Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

Õlide järeltöötluse kompleksi rajamise eesmärgiks on põlevkiviõlist tänapäevaste kõrgekvaliteediliste mootorikütuste tootmine, kusjuures lõpptoodeteks oleksid tänaste kütteõlide asemel EURO V standardile vastav diislikütus, 0,1% väävlisisaldusega merekütus ning stabiliseeritud bensiin.

VKG arendusdirektor Jaanus Purga, rafineerimiskompleksi idee eestvedaja: „Põlevkivi on Eesti rikkus ja VKG visioon on seda targalt kasutada. Eesti põlevkivist on  võimalik ja mõistlik toota nii kalleid kemikaale kui ka kõrgekvaliteetset paagikõlbulikku kütust. Kaevandades põlevkivi peame suutma maksimaalselt kasutada tema nii energeetilist kui keemilist potentsiaali ning tootma sellest suurima võimaliku lisandväärtusega tooteid. Olen täesti veendunud, et VKG kunagine unistus, katta suurem osa Eesti siseriiklikust diiselkütuse vajadusest, on kaasaegsetest tingimustes täesti teostatav“.

Põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi tootlikkuseks on planeeritud 14 000 barrelit põlevkivi toorõli päevas. Järeltöötlusele suunatakse kogu VKG tootmisest saadav toorõli. Samaaegselt keskkonnamõjude hindamisega teostatakse 2012. aastal ka suurem osa projekteerimistöödest ning ehitustöödega on võimalik alustada 2013. aastal.

VKG on Eesti suurim põlevkivi ümbertöötlemisettevõte, mille 2010. aasta käive on 125 mln. eurot, kasum  ligi 20 mln. eurot ning töötajate arv ületab 1700 inimest. Ettevõte omandis on 5 põlevkivi ümbertöötlemise vabrikut, oma kaevandus, 2 soojus-, elektritootmis– ja jaotamisettevõtet, oma transpordi, remondi- montaaži ja elektriehituslikud tütarettevõtted.

Lisateave:
Liina Reinsaar
VKG pressiesindaja
Tel. 334 2555
GSM 517 7601
E-post: liina.reinsaar@vkg.ee