Teade: ühendatud võrgupiirkonna kaugküttehind

Uudised2013

3. Jaanuar 2013

21.12.12.a väljastas Konkurentsiamet otsuse VKG Soojus AS-ile  Ahtme-Jõhvi ja Kohtla-Järve Järve ühendatud võrgupiirkonnale hinnavalemi ning selle alusel arvutatud soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta.
Ühendatud võrgupiirkonna kaugküttehind lõpptarbijale alates 21.01.2013.a on 55,52 €/ MWh, millele lisandub käibemaks.