Ärifilosoofia

VKG Soojus AS

Missioon:  Viime loodussõbraliku soojuse säästlikult, kindlalt ja targalt kliendini.

Visioon 2020: Saada kaasaegseimaks võrguettevõtteks Eestis.

Strateegilised eesmärgid ja viis põhinäitajat:

  • Suurendada turuosa: klientide arv.
  • Vähendada avariisid: varustuskindlus.
  • Vähendada kadusid: kaod.
  • Parandada maksedistsipliini: võlgnevused.
  • Suurendada tootlust: omakapitali tootlus.