Kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnapoliitika

VKG Soojus AS

VKG Soojus AS juhtkond on ettevõtte missiooni ja visiooni alusel välja töötanud ettevõtte tegutsemispõhimõtted (kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnapoliitika) kui ettevõtte tegevuse üldise eesmärgi, milleks on:

viia loodussõbralik soojus säästlikult, kindlalt ja targalt kliendini ning saada kaasaegseimaks võrguettevõtteks Eestis.

Ettevõtte kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnapoliitika põhineb järgmistel printsiipidel:

  1. hindame ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte ja töökeskkonnariske, nendega seonduvaid võimalikke mõjusid ning nende vastavust seadusandlusele ja teistele nõuetele;
  2. oma igapäevases tegevuses järgime meile esitatud (sh õigusaktidest ja lepingutest tulenevaid) nõudeid

  3. pöörame suurt tähelepanu negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisele ja töötajate tööohutuse tagamisele
  4.  arendame ja koolitame pidevalt oma töötajaid;
  5. analüüsime ja parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi toimimist.

 

Alates 20. novembrist 2013 a omab VKG Soojus AS  kvaliteedi-, keskkonna ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardite sertifikaate ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.