Arveldamine

Kliendile

Arvelduste kord

VKG Soojus AS-i ja kliendi vahelised suhted on reguleeritud soojusenergia ostu- müügilepinguga, kus on määratletud müüja ja ostja vahelised õigused ja kohustused.

Arveldusi puudutavates küsimustes on soojusenergia ostu- müügilepingus fikseeritud maksetähtaeg, viivise protsent ning soojusenergia MWh hind.

Arvestusi soojusenergia tarbimise eest teostatakse  2 viisil:

  • soojusarvestiga objektidel - kliendi poolt esitatud soojusarvesti näitude alusel.
  • soojusarvestita objektidel - vastavalt 1997a. majandusministri poolt kinnitatud "Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikale".

Peale arvestuste teostamist edastab VKG Soojus AS-i klientidele arve hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 10 kuupäevaks.

Arveid on klientidel võimalik saada Eesti Posti teel või elektrooniliselt.

Arve saamiseks elektroonilisel kujul  tuleks kliendil helistada VKG Soojus AS-i müügiosakonda telefonil 71 56 451 või saata avaldus e-posti aadressile lembit.prits@vkg.ee

Soojusenergia eest on võimalik tasuda panga või AS Eesti Post kaudu.

VKG Soojus AS arveldusarvenumber:

Swedbank EE652200221010568777
SEB pank  EE981010552010753005
Luminor Bank EE411700017002569448

Maksmisel panga kaudu tuleks maksekorraldusele kindlasti märkida:

  • arve viitenumber
  • selgitusse aadress ja arve  number.