Sotsiaalne vastutus

Sotsiaalne vastutus

2010. aastal avalikustas Viru Keemia Grupp esimese ettevõttena Eestis kõik oma majanduslikud, keskkonnaalased ja sotsiaalsed andmed oma esimeses „Sotsiaalse vastutuse aruandes“. VKG on ka riigi esimene ettevõte, mis ühines Rahvusvahelise Aruandlusalgatusega (Global Reporting Initiative – GRI) ning koostab ja avalikustab oma aruanded vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele.

Alljärgnev aruanne ilmub VKGs igal aastal ning annab põhjaliku ülevaate kontsernis ja selle tütarettevõtetes toimuvast. Aruanne ilmub nii paberkandjal, kui ka e-kujul, eesti- , inglis- ning vene keeles. Aruandega saab tutvuda VKG kodulehel või kõikides kontserni kontorites.

VKG soovib käesoleva aruandega tutvustada ja edendada säästva arengu kontseptsiooni Ida-Virumaal ja Eestis tervikuna ning selle eesmärk on:

  • organisatsiooni tegevuse läbipaistvamaks muutmine
  • informeeritud usalduse loomine ettevõtte tegevusest huvitatud isikute, kohalike elanike ja VKG töötajate vahel.